آزمون زبان دولینگو مورد تایید سفارت‌های کانادا و آمریکا است؟

آزمون دولینگو برای پذیرش تحصیلی از دانشگاه‌های خارجی کاربرد دارد و با...